Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

\"Zarządzanie przestrzenią jest problemem w istocie nowym, łączącym elementy zarządzania i planowania. Brakuje, jak dotychczas, w literaturze przedmiotu szerszych badań nad tym problemem (...) W tym też względzie uważam, że podjęty problem jest ważnym, wartym badań pozbawionych...

Cena: 44,80
Dostępność: dostępny od ręki